FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svedomie


svedomie

- všeobecné poznanie dobra a zla, ktoré spontánne a samozrejme predpokladáme v styku s ľuďmi; vnútorné vedenie, ktoré je základom morálneho usudzovania človeka o sebe samom a o iných ľuďoch; schopnosť poznať morálne hodnoty a požiadavky, ktoré z nich plynú; morálne vedomie, schopnosť rozoznávať dobro od zla, správne od nesprávneho pokiaľ ide o vlastné konanie. Svedomie je inštancia, prostredníctvom ktorej sa udržuje platnosť mravných noriem a hodnôt.

Svedomie je prvkom morálneho vedomia (cf. L979;14 L574;326 L660;21).

Svedomie sa prejavuje pocitom záväznosti (povinnosti), odlišným od pocitu vonkajšieho donútenia ( L399;128).

-----------
svedomie>