FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vedomie morálne


vedomie morálne

- vedomie, v ktorom je zakódovaný vz»ah človeka k svetu, spoločnosti, inému človeku či sebe; tvoria ho mravné city, mravné normy, hodnoty a hodnotová orientácia, motívy a motivácia, svedomie.