FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svätec


svätec = svätý

- osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou a zázrakmi a ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä v kresťanstve (okrem protestantizmu) a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za ich spásu, patróni povolaní, miest ap.

---------
svätec>