FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia novoveká


filozofia novoveká Kód: 132

- tretie obdobie vo vývine filozofie, ktoré nasleduje po stredovekej filozofii a na ktoré nadviazal súčasná filozofia. V Európe začína - podľa názoru niektorých autorov - renesančnou filozofiou.

Novoveká filozofia sa rozvíja v priebehu 17. stor. a 18. stor. a kulmi- nuje v prvej tretine 19. stor. nemeckým klasickým idealizmom.

---------------------
filozofia novoveká>