FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stroj turingov


stroj Turingov

- schéma idealizovaného stroja ako matematického modelu algoritmov - algoritmus ako stroj prispôsobený na riešenmie úloh z danej triedy problémov. Turing tento stroj ako abstraktné, matematicky precízne definované zariadenie navrhol koncom tridsiatych rokov 20. stor. ( L533;409 L1330;18).