FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Algoritmus


algoritmus

- predpis pre riešenie danej triedy úloh; presný a logicky jednoznačne určený postup na vykonanie určitej sústavy operácií (algoritmický proces) alebo opis takéhoto postupu. Termín algoritmus pochádza z latinského prekladu knihy Muhammada Ibn Músa Al-Chvárizmího L427.

Každý konkrétny algoritmus pracuje s určitou abecedou, pričom riešenie konkrétnej úlohy spočíva v spracovaní slov tejto abecedy podľa určitých pravidiel. Takýto prístup rozvíjal ruský vedec A. A. Markov, ktorý navrhol pojem normálneho algoritmu ako matematického modelu algoritmov.

V matematike sa modelujú algoritmy pomocou čiastočne rekurzívnych funkcií.

Oblasť použitia algoritmu A je množina východiskových daných úloh určitej triedy problémov.algoritmus>