FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stroj


stroj

- je zariadenie na vykonávanie užitočnej práce (napr. na rezanie, kopanie a pod.) pomocou dodávanej energie alebo pomocou pretvorenia jedného druhu energie na iný ( premena energie).

Stroje sa delia na hnacie ( motory) a hnané (pracovné)

Stroje sa skladajú zo strojových súčiastok ( L159;433).

--------
stroj>