FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Strana


strana

- priestranstvo, priestor, ktorý sa nachádza po bokoch, po okrajoch, bočná plocha, bočný priestor; priestor ležiaci určitým smerom od niečoho alebo k niečomu; krajná časť, kraj, bok.

V geometrii: čiara, úsečka ohraničujúca nejakú plochu; jedna z plôch nejakého predmetu.

V politológii: strana politická.

---------
strana>