FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Strana politická


strana politická

- je spoločenská organizácia, ktorá zjednocuje svojich členov na základe politického programu (svetového názoru, ideológie) a vyjadruje záujmy určitých skupín ( tried, vrstiev). Politické strany vznikli s preniknutím občianskych vrstiev do sféry feudálnej politiky. V anglickom parlamente - v dobe Cromwellovej - začali takzvaní nositelia parochní, whigovia, zastupovať aristokraciu, a druhí, toryovia, veľkoburžoáziu. Tieto zoskupenia sa neskôr ďalej diferencujú. Vo Francúzskej revolúcii vznikla druhá tradičná dvojica: umiernení (girondisti) a radikáli (jakobíni), v oboch prípadoch však reprezentujúci občiansku triedu. V priebehu 19. stor. sa v Európe v rade krajín ustanovilo politické trojrozdelenie na politickú pravicu, politický stred a politickú ľavicu. Toto pomenovanie je pôvodne zčasti inšpirované zasadacím poriadkom vo francúzskom konvente, kde royalisti sedeli vpravo a ich kritici vľavo. Predstaviteľmi tohto delenia boli v Európe strany konzervatívne, strany liberálne a strany demokratické.

-------------------
strana politická>