FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Politológia


politológia = politická veda = politické vedy = veda o politike
politológia (FT)

- spoločenská veda integratívneho charakteru, ktorá skúma politiku v celej jej mnohotvárnosti s cieľom pomáhať politickej praxi pri riešení spoločenských konfliktov a pri hľadaní spoločenského konsenzu ( L279;12). Predmetom skúmania politológie je politický systém, politický život, politická kultúra ( L547;29).

--------------
politológia>