FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Úsečka


úsečka

- 1. čas» priamky ohraničená dvoma bodmi; 2. súradnica x v pravouhlom súradnicovom systéme; vzdialenos» daného bodu od osi y; abscisa.