FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Stávanie


stávanie

- substanciálna zmena vecí a javov - ich nepretržitá premena na iné. Stávanie je jednota vnzikania a zanikania: vznikanie niečoho určitého je vždy zanikaním niečoho iného, zanikanie niečoho určitého je vždy vznikaním niečoho iného ( L74; 674).