FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štát - druhy/typy/príklady


štát - druhy/typy/príklady

Byzantská ríša

Česká republika

diktatúra proletariátu

Franská ríša

Judea

Maďarsko
monarchia

oligarchia

Perzská ríša
polis

Rakúsko
republika
Rímska ríša

Slovenská republika
Spoločenstvo nezávislých štátov

štát slovenský
štát socialistický
štát všeľudový
štát všeobecného blahobytu
Švajčiarsko
Švédsko

Uhorsko
USA

Veľkomoravská ríša

Zväz sovietskych socialistických republík