FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Judea


Judea

- štát v južnej časti Palestíny, ktorý založili Židia po návrate z babylonského zajatia.

Kedže navrátilci patrili prevažne k Júdovmu kmeňu, resp. žili na uzemí Júdovho kmeňa, nazývali sa odvety jehudim (hebr.) = judaioi (gr.) - judaei (lat.) = Židia.

Kýrovým ediktom r. 538 pr. n. l. Židia opäť získali slobodu a mohli sa vrátiť do vlasti.

Prví Židia sa vrátili pod vedením Zerubábela.