FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Maďarsko


Maďarsko

- krajina v strednej Európe, na severe hraničí so Slovenskom, na západe s Rakúskom, na juhozápade so Slovinskom, na juhu s Chorvátskom a Srbskom, na východe s Rumunskom a na severovýchode s Ukrajinou.

Hlavné mesto Budapešť.

Prvými známymi obyvateľmi územia dnešného Maďarska boli Kelti, napr. okolo roku 300 pr. n. l. sa Kelti objavili na území dnešnej Budapešti; jeden kmeň, Eraviskovia, žil na južnom svahu budapeštiankeho vrchu Gellért.

V 1. stor. pr. n. l. obsadili územie dnešného Maďarska Rimania, ktorí z neho utvorili Panónsku provinciu. Jej centrom bolo dnešné Zadunajsko. Rímske panstvo trvalo až do začiatku 5. stor., keď ho zlomili Jazygovia, Kvádi a Sarmati. S neskoršou vlnou sťahovania národov prišli postupne do Panónskej panvy Huni, Góti, Gepidi a V druhej polovici 6. stor. tu založili mohutnú ríšu Avari, ktorú rozvrátil v 9. stor. franský kráľ Karol Veľký.

V druhej tretine 9. stor. a začiatkom 10. stor. sa sformovala Veľkomoravská ríša. Roku 896 sa jej bezprostrednými susedmi stali starouhorské kmene, ktoré pod vedením náčelníka kmeňa Maďarov Árpáda prišli do Dunajskej kotliny spoza Uralu a postupne obsadzovali územie medzi Karpatmi a Dunajom ( L977;17).

-----------
Maďarsko>