FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Orientácia


orientácia (fr.)

- určenie polohy, smeru vzhµadom na svetové strany; zaujatie stanoviska; usmernenie, usmerňovanie; rozhµad v dačom; informovanos»; v chémii: usporiadanie re»azcových molekúl v určitom smere; v biológii: pohyb chromozómov , pri ktorom sa centroméry stavajú do osi s vretienkom ( L163;635).

Orientácia je tendencia osobnosti zaujíma» určité postoje ( L611;270-271).