FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Škola bádenská novokantovstva


škola bádenská novokantovstva = juhozápadná škola novokantovstva

- jedna z novokantovských škôl počiatku 20. storočia, ktorá sa vyznačovala predovšetkým kontrapozíciou historickej a prírodovedeckej metódy. Hlavnými predstaviteľmi bádenskej školy boli W. Windelband a H. Rickert.

Bádenská škola rozvíjala svoju činnosť v badenskom Freiburgu, Heidelbergu a Strasbourgu.

Bádenská škola na rozdiel od marburskej školy aplikovala idealizmus a transcendentálnu metódu predovšetkým na duchovné vedy a filozofiu kultúry. Nepopierala, pravda, význam teórie poznania, ale dôraz jednako len kládla na otázky hodnoty čiže toho, čo a ako má byť.

História je veda o individuálnych faktoch vývoja, ktoré majú kultúrny význam; prirodné vedy sa zaoberajú opakujúcimi sa a všeobecnými zákonitosťami prírodných javov.

Pojmy sú myšlienkovým pretvorením reality, podriadeným apriórnym princípom: v prirodných vedách je dôraz na poznaní všeobecného, v histórii na poznaní individuálneho.

Bytie (Sein) stojí proti tomu, čo má byť (Sollen).

--------------------------------
škola bádenská novokantvostva>