FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia kultúry


filozofia kultúry filozofia kultúry (FT)

- súbor filozofických snáh o objasnenie fenoménu kultúry, jeho členenie podľa kultúrnych oblasti; učenie o podstate, hodnote, idey, predpokladoch, cieli, hybných silách kultúry. Filozofia kultúry od svojich zárodkov v učení sofistov tematizuje kultúru v kontrapozícii k prírode: kontrapozícia thesei a fysei.

Keďže kultúra existuje iba v dejinách resp. ako dejiny, prelína sa filozofia kultury v nejednom ohľade s filozofiou dejín, či dokonca sa niekedy považujú za totožné.

Počnúc Rousseauom vystupuje filozofia kultúry ako kritika kultúry ( L154; 407-408).

--------------------
filozofia kultúry>