FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Windelband, w.


Windelband, Wilhelm (11.5.1848 Potsdam - 22.10.1915 Heidelberg) Kód: 364

- nemecký filozof, spolu s H. Rickertom hlavný predstaviteľ bádenskej školy novokantvostva. Predmetom jeho záujmu boli dejiny filozofie, logika, etik a axiológia.

Prírodné vedy majú podľa Windelbanda nomotetickú povahu, t. j. skúmajú všeobecné zákony, zatiaľ čo historické vedy sú idiografické, t. j. zaoberajú sa zvláštnym, jednotlivým.

-----------------
Windelband, W.>