FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skepticizmus stredný


skepticizmus stredný

- smer helénskej filozofie, druhá etapa vývinu antického skepticizmu od 3. stor. pred n. l. do začiatku 1. stor. pred n. l. Založil ho Arkesilaos z Pitany.

-----------------------
skepticizmus stredný>