FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Arkesilaos


Arkesilaos z Pitany (asi 315 - asi 240 pr. n. l.) Kód:

- starogrécky filozof, zakladateľ (prvý scholarcha) strednej platónovskej Akadémie ( Strednej Akadémie) a zakladateľ stredného skepticizmu. Vedenie škol prevzal r. 268 pr. n. l. Rozvíjal skeptické stránky platonizmu, najmä tézu o relatívnosti zmyslového poznania. Priklonil sa ku skeptickému stanovisku Pyrrhóna z Elidy, že o podstate vecí sa treba zdržať úsudku (EPOCHÉ). Istým nemôže byť dokonca ani tvrdenie, že "viem, že nič neviem". Normou pre praktický život má byť to, čo sa dá ospravedlniť dobrými dôvodmi (EULOGON). Jeho názory, keďže sám nič nenapísal, sú známe z neskorších správ (cf. L157;78).



Arkesilaos>