FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skepticizmus antický


skepticizmus antický gr. SKEPTIKOI (z SKEPTESTHAI = uvažovať, skúmať)

- smer helenistickej filozofie, ktorého stúpenci pripúšťali iba skúmanie vecí, odmietali však vytváranie pevných názorov. Všetkých filozofov, ktorí dospievali k pevným názorom, napr. stoikov, epikurovcov, peripatetikov, označovali ako dogmatikov.

Skeptici pochybujú o možnosti poznať svet. Nazdávajú sa, že nemôžeme nič vedieť o tom, aké sú vonkajšie veci. Ku každému súdu o veciach vonkajšieho sveta môžeme uviesť protikladný súd, ktorý bude mať rovnakú hodnotu. Preto sa treba zdržať súdenia, vyjadrovania súdov ( epoché ).

Až keď sa zbavíme nároku spoznávať svet, dospejeme do stavu duševného pokoja.

-----------------------
skepticizmus antický>