FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skepticizmus starší


skepticizmus starší

- smer helénskej filozofie, prvá etapa vývinu antického skepticizmus od druhej pol. 4. stor. pr. n. l. do polovice 3. stor. pr. n. l. Založil ho Pyrrhón z Elidy.