FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pyrrhon z elidy


Pyrrhon z Elidy (asi 360 - asi 270 pr. n. l.)

- starogrécky filozof, zakladateľ antického skepticizmu ( staršieho skepticizmu). Pyrrhonovo učenie sa stalo známym z prác jeho žiaka Timona. V centre Pyrrhonovej pozornosti je etika, otázka šťastia a jeho dosiahnutia. Šťastie chápe ako nevznetlivosť ( ataraxia) a nepritomnosť utrpenia ( apatia). Prostriedkom k dosiahnutiu šťastia je skepticizmus. Podľa Pyrrhonovho učenia nemôžeme o veciach nič vedieť, preto je lepšie zdržiavať sa ( epoché) akýchkoľvek úsudkov o nich.

------------------
Pyrrhon z Elidy>