FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sarmati


Sarmati

- staroveký početný kmeňový zväz z iránskej jazykovej skupiny; ich pôvodné sídla boli na území medzi Donom a Aralaským jazerom. Ich predkami boli tzv. Sauromati (podľa Herodota), sami boli príbužní so Skýtmi a mali s nimi rad spoločných znakov a prejavov: kočovný spôsob života, luk, šípy, krátky meč, spôsoby boja a i.

Od 4. stor. pr. n. l. sa významnejšie podieľalil na starovekych dejinách východnej Európy. Na konci 2. stor. pr. n. l. ovládali južné Povolžie a časť Černomoria. Patrili k nim Arsovia, Alanovia, Jazykovia, Sauromati aď.

V priebehu 1. tisícročia celkom zmizli z histórie a zmiešali sa s pôvodnými etnikami vo vychodnej Európe ( L218;214-215).

----------
Sarmati>