FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skýti


Skýti

- príslušníci rôznych iránskych kmeňov, ktoré žili od 8. stor. pr. n. l. v rozsiahlych priestoroch pri severnom pobreží Čierneho mora od ústia Dunaja až po Don. Podľa najdôležitejšieho starovekého svedectva, Herodotovho, sídlili Skýti pôvodne v Ázii a boli odtiaľ vytlačení inými kmeňmi; sami vypudili zo severného Černomoria Kimerijcov do Malej Ázie, tiahli za nimi, dobyli Médiu, Sýriu a Palestínu a vládli niekoľko desaťročí v Prednej Ázii (v severnom Iráne a Amrménsku).

Začiatko 6. stor. pr. n. l. ich odtiaľ vyhnali Médi. V severnom Černomorí vytvorili kmeňový zväz, ktorý zahrnul aj početné miestne kmene a predstavoval v 6. stor. pr. n. l. významnú politickú silu. Na jeho čele bol kočovný kmeň tzv. "kráľovských" Skýtov.

V 6./ 5. stor. pr. n. l. Skýti prenikli až ku Karpatom, do Sedmohradska a Dobrudže. R. 513/12 odolali úspešne vpádu perského kráľa Dáreia I. na svoje územie. R. 495 podnikli odvetnú výpravu na Trácky Chersonésos. So vznikom silnej tráckej ríše boli Skýti zo západného Černomoria vytlačení.

V pol. 4. stor. pr. n. l. sa vytvorilo skytske kráľovstvo so strediskom na dolnom Dnepre (na mieste dnešnej osady Kamenskoje gorodišče).

V 2. pol. 4. stor. pr. n. l. vtrhli do Skýtie Sarmati, ktorí sídlili pôvodne na východ od Donu, a postupne sa jej z väčšej časti zmocnili. Na rozhraní 3. stor. pr. n. l. a 2. stor. pr. n. l. preniesli stredisko skýtskeho kráľovstva do Skýskej Neapole na Taurskom Chersonése (= Kryme). V moci Skýtov zostal stepný Krym a priľahlé územia až asi po Olbiu.

Nápor Skýtov na grécke kolónie v severnom Černomorí koncom 2. stor. pr. n. l. vyvolal zásah pontského kráľa Mithradata VI. Skýti síce boli porazaní, ale skýtske kráľovstvo si aj naďalej uchovalo značnú vojenskú moc, s ktorou musel Rím rátať aj v prvych storočiach nášho letopočtu. Výboje Skýtov zosilnili najmä za vlády rímskeho cisára Nerona (54-68), kedy sa im podrobila Olbia. Keď začali ohrozovať Chersonesos, stretli sa s Rimanmi a boli nimi porazení; od tej doby boli aj na území bosporskej ríše rozmiestnené rímske posádky. Za vlády Antonina Pia (138-161) zaútočili Skýti opäť na Olbiu, ktorej Rimania prišli na pomoc.

Tlak barbarských kmeňov, označovaných prameňmi obycajne ako 'skýtske', na severnom Černomorí sa vystupňoval počas krízy 3. stor., v období tzv. 230-270 (tzv. skýtsko-sarmatske vojny s Rímom). V dobe najväčšej expanzie (267-270) zaútočili barbari aj na Grécko. Rímska ríša však ešte stačila skonsolidovať svoje sily a nápor odrazila. V Skýtskej Neapoli a v mestečkách na dolnom Dnepre si Skýti udržali vládnuce postavenie do 3. stor. n. l., kedy skýtske kráľovstvo zaniklo. V pol. 3. stor. vpadli do severného Černomoria gótske kmene a v posledných desaťročiach 4. stor. Huni.

--------
Skýti>