FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rovnosť (matematika)


rovnosť ( matematika)

- sa v prípade dvoch čísiel alebo počtových výrazov zapisuje

a = b,

čo čítame "a sa rovná b", znak = sa nazýva znak rovnosti.

Počtový výraz naľavo od znaku rovnosti sa nazýva ľavá strana rovnosti a označujeme ju písmenom Ľ, počtový výraz napravo od znaku rovnosti sa nazýva pravá strana rovnosti a označujeme ju písmenom P.

V rovnosti 1 + 5 = 2.3 tvorí výraz 1 + 5 ľavú stranu rovnosti, výraz 2.3 pravú stranu rovnosti. Stručne zapisujeme Ľ = 1 + 5, P = 2.3.