FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výraz počtový


výraz počtový

- matematický výraz; naznačený počtový výkon medzi číslami.

Počtové výrazy sa pomenovávajú podľa počtových výkonov, napr. počtový výraz 3 + 2 je súčet, 6 - 4 je rozdiel, 2 . 4 je súčin, 4 : 2 je podiel.

Rozlišujeme jednoduché počtové výrazy a zložené počtové výrazy.

Počtový výraz, ktorý obsahuje iba znak násobenia, je jednočlen ( L1375; 22, 25).

----------------
výraz počtový>