FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rovnosť


rovnosť

- v matematike je to vlastnosť veličín, ktoré možno bezozmeny nahradiť jednu druhou. Podobne v logike je to skutočnosť, že dve tvrdenia vyplývajú navzájom jedno z druhého, že dve triedy obsahujú jedna druhú alebo že dva pojmy majú rovnaký rozsah.

Z politického a mravného hľadiska ,ožno rozlišovať medzi rovnosťou formálnou alebo právnou ( de jure, kedy zákony platia rovnako pre všetkých občanov a všetci občania majú rovnaké práva) a rovnosťou skutočnou čiže materiálnou (kde všetci majúmať rovnaký majetok, znalosti, moc atď.). Právna rovnosť je obsiahnutá v Deklarácii ľudských práv, zatiaľčo skutočná rovnosť je utopická a nebezpečná, lebo by viedla k spoločnosti zameniteľných jednotlivcov a každý pokus o ňu nevyhnutne vedie k obmedzeniu slobody. Preto sa dnes háldá taká spoločenská rovnosť, ktorá prosto uznáva ako princíp, že že funkcia výhody sa ľuďom majú dávať úmerne k ich zásluhám a práci ( L719;259).

Rovnosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt.

----------
rovnosť>