FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revizionizmus


revizionizmus

- oportinistický smer v revolučnom robotníckom hnutí, ktorý vnzikol na konci 70. rokov 19. stor.; koncom 90. rokov 19. stor. a zač. 20. stor. sa sformoval ako smer v sociálnodemokratickom hnutí v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Francúzsku Rusku a v dalších krajinách. Revizionizmus vystúpil s požiadavkou kriticky prehodnotiť marxizmus. Hlavnými predstaviteľmi boli: E. Bernstein, K. Kautsky.