FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kritika


kritika

- odhaľovanie a prekonávanie omylov a nedostatkov, rozlišovanie správneho a nesprávneho, pravdivého a nepravdivého, opravdivého a neopravdivého, hodnotného a nehodnotného, posudzovanie primeranosti norme, kritériu a pod.. Môže ísť o kritiku vedy, o kritiku náboženstva, umeleckú kritiku, filozofickú kritiku, kritiku spoločnosti, kritiku rozumu, kritiku poznania, kritiku skúsenosti a pod.

Kritika je jedným zo základných aspektov filozofickej sebareflexie človeka a ľudstva.

----------
kritika>