FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rakúšania


Rakúšania

- sterreicher - stredoeurópsky národ germánskeho pôvodu žijúci v Rakúsku. jazykom Rakúšanov je nemčina.

Ako národnosť sa utvárali už od 6. stor., kedy sa v krajine usadili kmene Bavorov.

V 7. stor. tu vnziklo slovinské kniežactvo Karantánia, ktoré sa stalo súcasťou Franckej ríše; v r. 803 založil Karol Veľký prvé štátne útvary, Korutanskú marku a Bavorskú marku, neskôr Východnú marku, t. j. Rakúsko.

------------
Rakúšania>