FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bavori


Bavori = Bavorovia = Bajuvarii

- 1. jeden z hlavných starovekých západogermánskych kmeňov, ktorý sa podielal na formovaní nemeckého národa; 2. pôvodní obyvatelia Bavorska (Bajuvarovia), ktorí približne od 6. stor. tvorili súčasť kmeňového zväzu Bavorov vedeného Agilofingami a prevzali aj meno Bavorov. Ich územie spojil Karol Veľký s Franckou ríšou (Hlavné mesto Regensburg). Od r. 1255 úzewmie rozdelené na Dolné Bavorsko a Horné Bavorsko. Od 1949 je spojené Bavorsko spolkovou krajinou SRN (Bayern).