FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Quadrivium


quadrivium = štvorcestie = kvadrívium

- vyšší stupeň siedmych slobodných umení, ktorý zahrnoval geometriu, aritmetiku, astronómiu a hudbu. Tieto disciplíny školského vzdelávania spolu s tríviom dotvárali úplný cyklus siedmych slobodných umení. V stredoveku predstavovalo kvadrívium vyšší stupeň všeobecného vzdelania, oproti jazykovo-logickému tríviu sa hodnotilo ako reálne náuky (artes reales). Kvadrívium sa vyučovalo najmä na artistických fakultách.