FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trivium


trivium

- [dosl. trojcestie] v stredovekých školách pomenovanie pre gramatiku, rétoriku a logiku ( dialektiku) ako nižší stupeň siedmych slobodných umení; neskôr (v 18. st.) tiež označenie pre čítanie, písanie a počítanie na elementárnych školách. (cf. L42; 1270)

----------
trívium>