FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hudba


hudba

- 1. (v stredoveku) siedme zo siedmych slobodných umení.
2. umelecký druh, ktorý je predmetom výskumu mnohých disciplín ( muzikológie, filozofie hudby atď.) Hudba je široko rozvetvený odbor umenia, v ktorom sa používajú predovšetkým tóny, a síce tónu hudobných nástrojov a ľudského hlasu ( spevu).

Archaický význam slova "hudba Muzika)" mieni ajprv spev a poéziu (pozri Múzy), neskôr súhrn všetkých umení nejako spojených so spevom a slovom, ba dokonca všetkých disciplín ( história, astronómia, filozofia ...) ako myšlienok vyjadrovaných slovami. Okrem tohto širokého významu dostal termín "hudba" od klasického Grécka aj užší význam, a síce umenie tónov ( L672;331an.).

--------
hudba>