FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Produkt


produkt

- výrobok: materiálna úžitková hodnota ako výsledok výrobného procesu, schopná bezprostredne ukájať ľudské potreby; v podmienkach spoločenskej deľby práce a ekonomickej samostatnosti výrobcov nadobúda formu tovaru; produkcia: súhrn výsledkov výrobnej činnosti, t. j.výrobkov a služieb vytvorených alebo poskytnutých určitou výrobnou alebo územnou jednotkou za určitý časový úsek ( L421;521,520).

----------
produkt>