FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Faktor výrobný


faktor výrobný

- činiteľ výroby, ktorý je nevyhnutným predpokladom, aby sa sama výroba mohla realizovať. Výrobné faktory sú statky alebo služby, ktoré vchádzajú do výrobného procesu a vytvárajú nové statky alebo nové služby.

Existujú tri základné výrobné faktory:

1. práca,
2. pôda,
3. kapitál.

Každý z výrobných faktorov má svojho nositeľa i spôsob ekonomickej realizácie vo forme dôchodku.

Nositeľom vyrobného faktora práca je človek s jeho fyzickými a duševnými vlastnosťami. Ekonomickým výsledkom použitia vyrobného faktora práca je dôchodok vo forme mzdy.

Ekonomická realizácia pôdy ako vyrobného faktora je pozemková renta, ktorú poberá jej vlastník.

Výnosom, ktorý vyplýva z požitia kapitálu ako vyrobného faktora, je zisk alebo úrok ( L216;289).