FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predsokratici


predsokratici

- grécki antickí filozofi v 6. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.: milétska škola, Herakleitos, eleati, pytagorejci, atomisti a sofisti. S výnimkou sofistov bola u nich ťažiskovou oblasťou záujmu filozofia prirody.

----------------
predsokratici>