FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravidlo odvodzovacie


pravidlo odvodzovacie

- základný dokazovací prostriedok, s pomocou ktorého možno z formulí (36), o ktorých je známe, že sú dokázateľné, odvodiť ( dedukovať) ďalšiu dokázateľnú formulu. V rámci bežnej logiky vystačíme s použitím pravidla odlúčenia a pravidla generalizácie. Možné je však používať aj ďalšie odvodzovacie pravidlá, napr. pravidlo substitúcie ( L322;129-130).