FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravidlo substitúcie


pravidlo substitúcie

- pravidlo, ktoré udáva, aké druhy dosadzovania do logického výrazu daného logického kalkulu sú prípustné. Pravidlo substitúcie udáva, ako z daných všeobecne splniteľných výrazov vyplývajú iné všeobecne splniteľné výrazy.

Pri pravidle substitucie z výrokovej formuly í odvodzujeme výrokovú formulu vznikajúcu z í nahradením všetkých výskytov nejakej výrokovej premennej vo í ľubovoľnou výrokovou formulou. Napr. z formuly p => (q => p) dostaneme nahradením premennej p formulou p => q formulu (p => q) => (q => (p => q)) ( L646;102 L322;130).