FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dedukcia


dedukcia = odvodzovanie

- proces postupných transformácií výrazov pomocou odvodzovacích pravidiel. Každé jednotlivé použitie odvodzovacieho pravidla na dané výrazy (sekvencie) sa nazýva krokom dedukcie ( L520;62).

Dedukcia je myšlienková operácia, ktorá z jednej alebo viacerých premís vyvodzuje výrok, ktorý je ich logickým dôsledkom.

Dedukcia je usudzovanie, odvodzovanie zvláštneho, menej všeobecného zo všeobecného.dedukcia>