FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Formula (logika)


formula ( logika) = logická formula

- ľubovoľný konečný rad (postupnosť) základných (primitívnych) symbolov formalizovaného jazyka (výrokovej, predikátovej) logiky ( L332;97). Formula je tu reprezentáciou súvislostí, vzťahov, ktoré existujú medzi predmetmi (javmi, procesmi) pomocou znakov (symbolov), spojených určitými operáciami. V kalkuloch matematickej logiky sa pojem formuly v každom kalkule definuje obyčajne induktívne ( L462;577).