FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Politika hospodárska


politika hospodárska

- komplex ekonomických (hospodárskych) opatrení a rozhodovacích procesov, ako aj celá škála ekonomických nástrojov, prostredníctvom ktorých možno pôsobiť na makroekonomickú i mikroekonomickú oblasť národného hospodárstva. Subjektami hospodárskej politiky sú štát, hospodárske organizácie a inštitúcie, podnikateľské skupiny atď. Ich činnosť smeruje k ovplyvňovaniu priebehu ekonomických procesov.

Hospodárska politika je súhrnom zásahov štátu (štátnych inštitúcií do hospodárstva. Vyznačuje sa určitou hierarchiou sledovaných cieľov a voľbou nástrojov na ich dosiahnutie.

Najdôležitejším finančným nástrojom presadzoavnia štátnej hospodárskej politiky je štátny rozpočet ( L216;78 L548;444 L1272;233 L521;188).

-----------------------
politika hospodárska>