FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ovplyvňovanie


ovplyvňovanie

- pôsobenie jedného alebo viacerých systémov (subjektu ovplyvňovania) na iný alebo iné systémy (objekt ovplyvňovania), ktorého výsledkom je vplyv alebo pri ktorom pohyb subjektu ovplyvňovania môže byť príčinou pohybu objektu ovplyvňovania. Pri ovplyvňovaní majú rozhodujúcu úlohu vzťahy, ktoré má systém k svojmu okoliu , i vzťahy vnútri systému, pretože práve v rámci vzťahov vznikajú príčiny pohybov.

Ovplyvňovanie je spojené s pôsobením síl ovplyvňujúceho systému na systém ovplyvňovaný. Ťažiskový význam má kvalita sily, ktorú ovplyvňujúci systém uplatňuje voči ovplyvňovanému systému. Jednotlivé ovplyvňujúce systémy disponujú silami rôznej kvality - od tých, ktorých účinok je u ovplyvňovaného systému nulový alebo zanedbateľný, až po také, ktorých účinok je zreteľný.

----------------
ovplyvňovanie>