FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojmotvorba


pojmotvorba = vytváranie pojmov = tvorenie pojmov = tvorba pojmov

- významotvorba , ktorá sa realizuje najmä prostredníctvom analýzy, syntézy, porovnávania, abstrahovania, zovšeobecňovania. Výsledkom pojmotvorného procesu je kognitívny významový útvar zvaný " pojem".

--------------
pojmotvorba>