FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem (kant, i.)


pojem ( Kant, I.)

- nepriama entita spostredkovaná nejakým príznakom, ktorý môže byť spoločný viacerým veciam. Pojem vždy zostáva spojený s bezprostrednou jednotlivinou, lebo bez nazerania (18) by bol prázdny.

Nazeranie bez pojmov by bolo slepé. Keby sme nemali nijaké pojmy a nemohli by sme podľa nich usporadúvať a určovať rozmanitosť vonkajšieho sveta, neboli by sme vôbec schopní vo vzájomnej súvislosti vecí nazerať niečo ako niečo. Naše nazeranie by bolo 'slepé', pretože by nemohlo vôbec nič zistiť a odlíšiť to od iného. Nazeranie je vždy - aj keď nie vždy vedome - určované pojmami, podľa ktorých vie rozlišovať a určovať.

Pojmy majú nevyhnutnú funkciu pre poznanie (18) ( L574;248).