FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Nazeranie (kant, i.)


nazeranie ( Kant, I.)

- to, čím sa poznanie (18) bezprostredne vz»ahuje na predmety (18); nazeranie sa uskutočňuje len potiaµ, pokiaµ sú nám dané predmety ( L55;127).