FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie (kant, i.)


poznanie ( Kant, I.)

- zjednocovanie rozmanitého, bezprostredne nazeraného zmyslami, najprv v obraznosti (Einblidungskraft) a dospieva zásluhou umu (Verstand) (18) k jednote pojmu (18). Poznanie je uplatnenie syntetickej funkcie vedomia na 'látke' poznania v rámci kategórií (18) a zásad, ktoré vyústilo do reprodukcie (Herstellung) istej jednotnej, objektívnej, všeobecnej súvislosti.