FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Stránka


stránka

- vnútorná zloľka, vlastnos», rys, črta určitej osoby, veci alebo javu, ako sa javí z určitého hµadiska ( L210;271).